Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, a.s.


VÚTS Liberec, a. s. se zabývá výzkumem, vývojem a konstrukcí strojů a zařízení v oblastech textilní, balící, polygrafické, potravinářské a sklářské techniky, obráběcí a jednoúčelové stroje.
<BR>
Expertní a projexní činnost VÚTS se vyznačuje nabídkou komplexního souboru služeb od provedení informační analýzy až po výrobu funkčních modelů, prototypů a jejich ověření, zajištění seriové výroby a realizací kompletního technologického celku.
<BR>
Pro kvalitní vývoj a konstrukci strojů se VÚTS zabývá problémy technické mechaniky z oblasti teorie strojů a mechanizmů, problémy jejich pevnosti, vibrací, hlučnosti a polohové přesnosti. Další specalizovaná pracoviště provádějí kinematické analýzy a syntézy a dymamické analýzy mechanizmů, zejména vačkových. Pevnostní analýzy a lineární úlohy kmitání strojních součástí, respektive celého stroje se řeší metodou konečných prvků. Vývojem měřících metod, měřením a zkoušením se zabývají útvary měření a zkušebna.

Company address

U Jezu 4
461 19, Liberec 4
Česká republika

Tax Identification Number 123456
VAT ID


Web

http://www.vuts.cz


Category

Contact


Send a message

Contact company

Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, a.s.


×

Where you can find us


Company address

U Jezu 4
461 19, Liberec 4
Česká republika

Tax Identification Number 123456
VAT ID


Web

http://www.vuts.cz