WENDY AU-PAIR


Wendy Au-Pair umožňuje mladým lidem cestovat do států Evropy, USA, Kanady a Austrálie, kde mohou získat zkušenosti, zdokonalit se v jazyce a zároveň si vydělat.
Agentura Wendy byla založena v roce 1993, pracuje podle pravidel a podmínek Evropské dohody o Au-Pair pobytech, ze Štrasbugu z roku 1969. V každé zemi spolupracuje s agenturami, které jsou připraveny au-pair, která pobývá v zahraničí kdykoliv podat pomocnou ruku. Tak umožňuje ročně výjezd několika stovkám studentům , či absolventům středních a vysokých škol, dívkám a mladým mužům od 18 do 30 let. Tyto pobyty mohou být v délce od 2 do 4 měsíců během léta / Velká Britanie a Mallorca/. Ostatní pobyty jsou v délce 6- 12 měsíců. U některých pobytů můžete s výhodou využít svých schopností např. trenéra, hry na hudební nástroj, apod. /USA/, lidi se schopnostmi jezdit na koni často vyhledávají rodiny ve Velké Britanii. Velkou výhodou je znalost angličtiny/ alespoň částečná/, kdy tato umožňuje výjezd na Mallorcu či do Itálie / kde se tak naučíte dalšímu jazyku/ nebo do Nizozemí.
Zvláštní kapitolou jsou pobyty v Austrálii, kde je možno studovat jazyk, odborné předměty nebo kombinaci jazyka a předmětu. Při délce studijního pobytu nad 3 měsíce je možno získat pracovní povolení a tak eliminovat vynaložené náklady na pobyt. Při zajišťování těchto pobytů spolupracujeme se školami v Sydney, Melbourne a Perth. Všechny školy mají akreditaci a setkáte se v nich se studenty z celého světa. Délka studia je dle studovaného oboru různě dlouhá a studium je možné na místě prodloužit. Školy pro své studenty připravují bohatý program pro volné chvíle a weekendy, kdy studenti mají možnost seznámit se se zajímavostmi nového kontinentu. Kromě načerpání odborných znalostí, získají během pobytu frekventanti množství informací nejen o Austrálii ,ale též nové informace a přátele z celého světa. Všechny tyto poznatky pak uplatní absolventi v praxi u domácích, či zahraničních firem nebo ve své vlastní firmě.
AGENTURA WENDY tak pomáhá absolventům, kteří neměli to štěstí zapojit se hned po škole do pracovního procesu a chtějí se zdokonalit v jazykových či odborných znalostech a tak smysluplně překlenout období než získají zaměstnání.

Company address

Svážná 24
634 00, Brno
Česká republika

Tax Identification Number 123456
VAT ID


Category

Contact


Send a message

Contact company

WENDY AU-PAIR


×

Where you can find us


Company address

Svážná 24
634 00, Brno
Česká republika

Tax Identification Number 123456
VAT ID