Ústav termomechaniky AV CR, v.v.i.


Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. se zabývá základním výzkumem v oblastech technické fyziky se zaměřením na mechaniku tuhé a tekuté fáze a jejich interakce.
V současné době je výzkum zaměřen jednak na tradičně pěstované vědní obory technické fyziky (mechaniku tekutin, termodynamiku, dynamiku mechanických systémů, mechaniku deformovatelných těles a diagnostiku materiálu), a jednak na řešení interdisciplinárních problémů, jako jsou interakce tekutin s tuhými tělesy, aerodynamika životního prostředí, biomechanika a mechatronika. Důraz je kladen zejména na aplikace nových poznatků v oblastech celospolečenského významu, jako např. vývoj nových materiálů a technologií, biomechanika, snižování energetické náročnosti nebo ekologie.

Company address

Dolejškova 1402/5
182 02, Praha 8
Česká republika

Tax Identification Number 61388998
VAT ID


Web

http://www.it.cas.cz


Category

Contact


Send a message

Contact company

Ústav termomechaniky AV CR, v.v.i.


×

Actual JobOffersWhere you can find us


Company address

Dolejškova 1402/5
182 02, Praha 8
Česká republika

Tax Identification Number 61388998
VAT ID


Web

http://www.it.cas.cz