Výzkumné centrum hudební akustiky


Ve Výzkumném centru hudební akustiky při HAMU v Praze probíhá výzkumná a vývojová činnost především v těchto oblastech:
• základní výzkum v oblasti hudební akustiky a psychoakustiky
• aplikovaný výzkum akustických vlastností hudebních nástrojů (HN) a jejich
částí
• vizualizace a analýza kmitů HN "1D" a "3D" unikátní laserovou technologií
měření kmitů HN a jejich částí laserovým vibrometrem
• měření frekvenčních charakteristik HN v bezodrazové komoře a "in situ"
• měření vyzařovacích směrových a výkonových vlastností hudebních nástrojů
• navazující účelový výzkum barvy a kvality zvuku hudebních nástrojů
• realizace subjektivních testů vlastností HN s pedagogy a posluchači HAMU
• statistické vyhodnocení naměřených dat a subjektivních popisů vlastností
zvuku HN
• účelová měření hudebních nástrojů (intonační charakteristiky aj.)
• statistické sledování akustických vlastností HN a jejich částí v průběhu výroby
• realizace poslechových testů a testovacích signálů
• diagnostika a dokumentace zvuku hudebních nástrojů pro účely certifikace
• měření akustických vlastností prostor s hudebním určením

Company address

Malostranské náměstí 13
118 00, Praha 1
Česká republika

Tax Identification Number 61384984
VAT ID CZ61384984


Web

http://zvuk.hamu.cz/vyzkumnecentrum.php


Category

Electrical engineering,
Mechanical Engineering,
Science and Research,

Contact


Send a message

Contact company

Výzkumné centrum hudební akustiky


×

Actual JobOffersWhere you can find us


Company address

Malostranské náměstí 13
118 00, Praha 1
Česká republika

Tax Identification Number 61384984
VAT ID CZ61384984


Web

http://zvuk.hamu.cz/vyzkumnecentrum.php