Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.


Posláním ústavu je aplikovaný a základní výzkum v oboru geodézie, zeměměřictví a katastru nemovitostí, vývoj a testování nových metodik, postupů a programových prostředků a odborné konzultace v následujících oblastech: tvorba a vedení Informačního systému katastru nemovitostí, geodézie a geodynamika, inženýrská geodézie, metrologie a státní standardizace v oborech zeměměřictví a katastru, fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, tvorba a údržba mapových děl, vývoj a výroba speciálních pomůcek, zařízení a měřicích systémů pro geodézii a kartografii. V rámci ústavu pracuje Autorizované metrologické středisko, Akreditovaná kalibrační laboratoř, Odvětvové informační středisko (ODIS) včetně Zeměměřické knihovny®. Ústav je rovněž akreditovanou vzdělávací institucí. Svoji činnost zaměřuje především na řešení úkolů souvisejících s hlavními činnostmi organizací svého zřizovatele, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, a na uplatnění své pozice znalostního centra pro obory geodezie, kartografie a katastru nemovitostí.

Company address

Ústecká 98
25066, Zdiby
Czech Republic

Tax Identification Number 00025615
VAT ID CZ00025615


Web

http://www.vugtk.cz/


Category

Science and Research,

Contact

vugtk@vugtk.cz


Send a message

Contact company

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.


×

Actual JobOffersWhere you can find us


Company address

Ústecká 98
25066, Zdiby
Czech Republic

Tax Identification Number 00025615
VAT ID CZ00025615


Web

http://www.vugtk.cz/