Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.


Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiál

Company address

Dolejškova 1402/5
182 00 , Praha 8
Česká republika

Tax Identification Number 61388998
VAT ID CZ61388998


Web

http://www.it.cas.cz


Category

Science and Research,

Contact


Send a message

Contact company

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.


×

Actual JobOffersWhere you can find us


Company address

Dolejškova 1402/5
182 00 , Praha 8
Česká republika

Tax Identification Number 61388998
VAT ID CZ61388998


Web

http://www.it.cas.cz