specialista / specialistka silničního správního úřadu v odboru dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy

Description of the job offer

Stručný popis činnosti
• Výkon silničního správního úřadu v působnosti Magistrátu hlavního města Prahy.
• Metodické usměrňování a koordinace činností určených úřadů městských částí na úseku výkonu státní správy na pozemních komunikacích.
• Koordinace dopravních opatření na komunikacích v Praze ve vazbě na požadavky jednotlivých městských částí a orgánů hlavního města Prahy.
• Provádění státního dozoru na vybrané komunikační síti v rozsahu své působnosti.
• Provádění analýzy statistik dopravní nehodovosti a přijímání příslušných dopravně inženýrských opatření.

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 11 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Plný pracovní úvazek.
Termín nástupu dle dohody

We require

Požadované vzdělání
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

Požadavky
• znalost problematiky dopravy, zejména na území hlavního města Prahy
• znalost související legislativy, zejména znalost:
 - zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 - zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění
 - zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 - zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
• znalost práce na PC (MS Word, MS Excel)
• komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu
• pečlivost, přesnost
• schopnost samostatného jednání a rozhodování

Vítána
• praxe ve výkonu státního dozoru v oblasti dopravy
• zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správního rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru)
• znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vše v platném znění
• znalost obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění

Bližší informace o podmínkách výběrového řízení naleznete na www.praha.eu v rubrice „Volná pracovní místa“ a na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy

We offer

• stabilní zázemí úřadu územní samosprávy
• podporu profesního růstu
• pružnou pracovní dobu
• 5 týdnů dovolené, dny zdravotního volna
• příspěvek na stravování formou stravenek
• širokou škálu dalších zaměstnaneckých výhod

Job Offer Type

Full-time Job


Date of publishing

před 9 dny


Category:

Administration


Location:

Prague and surroundings


Start day

September 2017


Required language skills

Czech

Contact


Contact

Respond to job offer.

Contact company

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy

×

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy

Jungmannova 35/19
111 21, Praha
Česká republika