referent BOZP / referentka BOZP v odboru služeb Magistrátu hlavního města Prahy (kód 1734)

Description of the job offer

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, v platové třídě 9 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Plný pracovní úvazek. Nástup dle dohody.

Popis činnosti
Sledování a navrhování opatření k vytváření podmínek organizace pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci.
Zajišťování vstupního školení BOZP nových zaměstnanců.
Seznamování zaměstnanců s právními a ostatními předpisy souvisejícími s bezpečností a ochranou zdraví při práci.
Evidence pracovních úrazů a podíl na jejich vyšetřování a řešení. Navrhování preventivních opatření v oblasti pracovní úrazovosti.
Evidence mimopracovní úrazy zaměstnanců.
Organizace prověrek BOZP na všech pracovištích a zařízeních Magistrátu hlavního města Prahy.
Vedení dokumentace o BOZP, zpracovávání zpráv, přehledů a informací pro vedení Magistrátu hlavního města Prahy a příslušné státní orgány.
Spolupráce s revizními techniky a orgány, které zabezpečují odstranění zjištěných závad na úseku BOZP.
Vypracování technických, hygienických a jiných norem a normativů MHMP včetně uspořádání ve sbornících norem a normativů.
Zpracování správních a odborných rešerší, studijních zpráv a posudků.
Samostatné zpracování technických norem a podkladů pro normativy.

Úplné znění Oznámení o výběrovém řízení na volné pracovní místo referent BOZP / referentka BOZP naleznete na www.praha.eu v rubrice Magistrát hl. m. Prahy, Volná pracovní místa.
Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem prosím zašlete do 20. listopadu 2017 na e-mail adresu uvedenou v Oznámení.

Do předmětu zprávy uveďte: „Volné místo – referent/ka BOZP/1734 /SLU/VM45/17-3“

We require

Požadavky
• vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

• nejméně 3 roky praxe při zajišťování úkolů v prevenci rizik nebo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
• znalost předpisů v oblasti BOZP
• znalost práce na PC (MS Office)

• komunikační dovednosti, dobrá vyjadřovací schopnost v písemném i mluveném projevu
• samostatnost a zodpovědný přístup

Výhodou
• osvědčení o vykonání zkoušky a získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP (podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění)
• praxe v oblasti veřejné správy
• znalost předpisů v oblasti PO

We offer

• stabilní zázemí úřadu územní samosprávy
• podporu profesního růstu
• pružnou pracovní dobu
• 5 týdnů dovolené, dny zdravotního volna
• příspěvek na stravování formou stravenek
• širokou škálu dalších zaměstnaneckých výhod

Job Offer Type

Full-time Job


Date of publishing

November 2, 2017


Category:

Administration
Services


Location:

Prague and surroundings


Start day

December 2017


Required language skills

Czech

Contact


Contact

Respond to job offer.

Contact company

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy

×

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy

Jungmannova 35/19
111 21, Praha
Česká republika