právník / právnička v odboru komunikace a marketingu Magistrátu hlavního města Prahy (kód 2985)

Description of the job offer

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, v platové třídě 11 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Nástup dle dohody.

Stručný popis činnosti
Výkon komplexních právních činností včetně zastupování v soudních sporech.
Vyřizování žádostí podaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Spolupráce při realizaci zadávacích řízení veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zpracování návrhů vnitřních předpisů nebo jiných předpisů v působnosti odboru.
Zpracování ucelených metodických postupů k zabezpečení činnosti odboru.
Vypracování stanovisek, vyjádření a návrhů na řešení úkolů, které si vyžádají orgány města.
Podíl na zpracování koncepcí ve svěřené oblasti.

Bližší informace o podmínkách výběrového řízení naleznete na www.praha.cz v rubrice „Volná pracovní místa“ a na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději dne 23. listopadu 2017 do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

We require

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo

• znalost zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
• znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
• znalost anglického jazyka (slovem i písmem)
• znalost práce na PC (MS Office, Internet), schopnost práce s právními informačními systémy

• velmi dobré komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu
• koncepční a analytické schopnosti
• schopnost samostatného rozhodování a řešení problémů
• pečlivost, přesnost
• zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům

Výhodou
• praxe ve veřejné správě
• znalost práce s ASPI

We offer

• stabilní zázemí úřadu územní samosprávy
• pružnou pracovní dobu
• podporu profesního růstu
• program mentoringu
• 5 týdnů dovolené, dny zdravotního volna
• příspěvek na stravování formou stravenek
• širokou škálu dalších zaměstnaneckých výhod

Job Offer Type

Full-time Job


Date of publishing

November 8, 2017


Category:

Administration
Law and Legislature


Location:

Prague and surroundings


Start day

December 2017


Required language skills

Czech

Contact


Contact

Respond to job offer.

Contact company

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy

×

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy

Jungmannova 35/19
111 21, Praha
Česká republika