právník / právnička v odboru stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy (kód 0895)

Description of the job offer

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou v platové třídě 11 (20 450 – 30 750 Kč) dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Plný pracovní úvazek. Nástup dle dohody.

Popis činnosti
Výkon komplexních právních činností včetně zastupování v řízeních u soudů.
Zajišťování nápravy nesprávných a nezákonných rozhodnutí obecných stavebních úřadů v hlavním městě Praze.
Přezkum oznámení stavebních záměrů autorizovaným inspektorem.
Podíl na metodickém usměrňování činnosti stavebních úřadů na úseku veřejného stavebního práva. Podíl na provádění kontroly na úseku veřejného stavebního práva.
Řešení nečinnosti stavebních úřadů.
Výkon činnosti stavebního úřadu v případech, kdy je Magistrát hlavního města obecným stavebním úřadem, nebo kdy si vyhradil pravomoc obecného stavebního úřadu.
Zajišťování vyvlastňovacího řízení.
Podíl na posuzování návrhů právních předpisů a zpracování připomínek k nim.
Podíl na tvorbě právních předpisů hlavního města Praha na úseku stavebního práva a změn Statutu hlavního města Prahy.
Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem nebo řeší spory z veřejnoprávní smlouvy.
Vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů fyzických osob.


Bližší informace o podmínkách výběrového řízení naleznete na www.praha.eu
v rubrice „Volná pracovní místa“ a na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději dne 29. prosince 2017 do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

We require

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo

• znalost správního práva, zákona o územním plánování a stavebním řádu, zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, soudního řádu správního
• znalost práce na PC (MS Office, Internet, Outlook, ASPI)
• orientace ve veřejné správě

• komunikační dovednosti, dobrá vyjadřovací schopnost, samostatnost a zodpovědný přístup

We offer

• stabilní zázemí úřadu územní samosprávy
• pružnou pracovní dobu
• podporu profesního růstu
• program mentoringu
• 5 týdnů dovolené, dny zdravotního volna
• příspěvek na stravování formou stravenek
• širokou škálu dalších zaměstnaneckých výhod

Job Offer Type

Full-time Job


Date of publishing

December 7, 2017


Category:

Law and Legislature


Location:

Prague and surroundings


Start day

January 2018


Required language skills

Czech

Contact


Contact

Respond to job offer.

Contact company

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy

×

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy

Jungmannova 35/19
111 21, Praha
Česká republika