Vyberte si správného zaměstnavatele - obor IT

Concur (Czech) s.r.o.


Oblast informačních technologií netrpí nedostatkem pracovních příležitostí s různorodým zaměřením. Tato pestrá pracovní nabídka může být oříškem obzvláště pokud se vám podaří dostat více nabídek najednou. V takovém případě je nutné si uvědomit, že pro každého existuje to pravé pracovní místo, které pro něj "funguje" v určitém životním období. Jak poznat takové zaměstnání?

Spoustu kandidátů zmiňuje na pohovorech, že jsou otevření různým pracovním nabídkám. Možná tímto konstatováním na určitou chvíli mohou uklidnit pohovorujícího, že s nimi neztrácí čas. Nicméně takové uklidnění však velmi často ve výsledku  znamená ztracený čas kandidáta a pohovorujícího. V dané situaci věřím, že mnohem lepší přijít alespoň s lehkou představou budoucího zaměstnání, být k pohovorujícímu upřímní a šetřit tak s časem a úsilím na obou stranách. Vzniká tak otázka, jsme otevřeni opravdu různým pracovním nabídkám nebo jen nevíme, co chceme? Pokud skutečně nevíte, zvažte následující kritéria. 

1. Úvazek

Předtím než začnete aplikovat mělo by vám být jasné, kolik času hodláte práci věnovat. V případě, že studujete je tato otázka kritická. I tak se vám může stát, že dostanete nabídku, ale s podmínkou na jiný úvazek než jste zamýšleli. Proto přemýšlejte dvakrát než takovou nabídku přijmete, může se sice jednat o práci se zajímavým projektem, ale berte v potaz vaše současné priority (např.ukončení studia v řádném čase a jiné školní povinnosti). Dále se nabízí možnosti pracovat na různé smluvní ůvazky či jako freelancer. Tyto ůvazky mají svoje výhody i nevýhody v závislosti na vaši situaci, a to je nutné brát v potaz. 

2. Plat

Chcete pracovat při studiu, protože potřebujete praxi, chcete si jen přividělat na extra volnočasové aktivity nebo protože prostě musíte pokrýt životní náklady a náklady na studium? Jak si jednou ujasníte tuto otázku, pak budete vědět jakou roli u vás bude hrát kritérium platu.

3. Zajímavá pracovní náplň/projekt

Pracovní náplň je pro drtivou většinu kandidátů jedním z hlavních faktorů při výběru zaměstnání, a to jednoznačně oprávněně. V práci trávíme hodně času a dělat práci nestimulující k jakémukoli osobnímu či profesnímu vývoji, nepřináší ani žádnou osobní satisfakci a tím pádem ani motivaci. Při posuzování projektu či náplně práce berte v potaz možnost učit se novým věcem, aplikovat svoje znalosti v praxi, pracovat s novými technologiemi, pracovat v rámci zajímavého týmu odborníků a možnost případného pracovního postupu (ať už možnost povýšení nebo přestupu na více specializovanou pozici v rámci firmy v průběhu času) atd. 

4. Firemní kultura

Každý z nás je jedinečnou osobností, jenž upřednostňuje různá prostředí, v nichž se pohybujeme. Jedním z těchto prostředí je prostředí pracovní a pokud budeme zkoumat pracovní nabídku z této perpektivy zvažujeme taková kritéria jako veliskost firmy, regiony, kde působí a  jak výsledný produkt firmy nebo výsledná služba koresponduje s našimi hodnotami. Dále je možné zaostřit na to, jak se firma chová ke svým zaměstnancům. což lze například nalézt na nezavislém portále glassdoor.com, kde najdete zpětné vazby na mnohé mezinárodní společnosti podle lokality od současných i bývalých zaměstnanců. O firmě také vypovídají další aktivity jako spolupráce s charitativními či jinými neziskovými organizacemi a iniciativami, což jsou informace dostupné na jejich stránkách či jiných internetových zdrojích. 

5. Tým

Je jen málo pozic ve firmách, kde lidé pracují samostatně bez kooperace s dalšími kolegy. Proto dojem, který na vás budoucí potenciální kolegové zanechali při pohovorech (včetně budoucího manažera) jsou důležité. Jistě během pár hodin strávených na pohovorech nemáte přesný odhad o daných pohovorujících a týmů, ale pokud máte od začatku divný pocit nebo jste se nenabyli příliš dobrého dojmu (např.komunikace neprobíhala plynule, docházelo k častému nedorozumění, projev pohovurujícího a chování nebylo příjemné), berte tyto věci velmi vážné a balancujete s dalšími faktory při rozhodování o přijetí takové pracovní nabídky.

6. Situace společnosti a jejího produktu

Jedna zajímavá perspektiva zvažování pracovní nabídky se nabízí z pohledu produktového. Podle produktu společnosti a toho, jak si tento produkt stojí na trhu, lze vyčíst i situací a budoucí vývoj společnosti.Obzvlášť v oblasti IT to může být dost důležitý faktor. Když se například podiváme na oblast softwaru, vidíme spoustu produktů, které jsou již zavedené a zachovávají si svoji funkcionalitu téměř ve stejné podobě již mnoho let (např. různý kancelářský SW). Pokud se stanete součastí takové společnosti a budete pracovat s takto zavedeným produktem, pak můžete pracovat jak se staršími tak s novými technologiemi, hodně práce bude spojena s udržováním produktu apod. V případě, že chcete pracovat s novými technologiemi, vytvátřet něco nového, toto pravděpodobně nebude místo pro vás. A to samozřejmě platí i naopak, kdy start-upy sebou nesou svoje pro a svoje proti. 

Snad jsme tu nastínili dobře, co je důležité zvážit při výběru zaměstnání. Samozřejmě jako každý si můžete přidat svá vlastní kritéria jako benefity společnosti, lokalitu a dostupnost zaměstnání. Nicméně jsme snad zdůraznili, že přijmutí pracovní nabídky není o tom, že "kdo dřív přijde, ten dřív mele", ale že je to komplexní rozhodnutí. Nelze se i poté vyvarovat chyb při výběru a i špatná zkušenost vám může lecos dát. Přesto by se špatné zkušenosti neměly stát normou.

 

Date of publishing

December 6, 2016


Company

Concur (Czech) s.r.o.


Address

Concur (Czech) s.r.o.
Bucharova 11
150 00, Praha 5
Česká republika