PřihlášeníPro společnostien
Přihlášení Pro společnosti

COLAS CZ, a.s.

Stavebnictví
Společnost COLAS CZ, a.s. je součástí skupiny COLAS, světového leadera oboru dopravního stavitelství. Hlavní činností je výstavba, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací a mostů, inženýrských sítí a kolejových tratí. Také se zabýváme těžbou kamene, výrobou drceného kameniva, výrobou asfaltů a asfaltových směsí.

Kontaktujte nás

Ke Klíčovu 9, Praha 9-Vysočany, Česko