Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Zásady“)


Velmi nás těší, že jste navštívili naše webové stránky www.ikariera.cz a že projevujete zájem o naší spolupráci. Jsme mezinárodní, nevládní, nepolitickou a neziskovou organizací, která sdružuje studenty a akademiky po celém světě a usiluje o profesní a osobní rozvoj studentů a mladých absolventů. 
Ochrana dat má pro nás vysokou prioritu. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně a nakládáme s nimi jen v souladu s těmito Zásadami a s příslušnými právními předpisy. Naše webové stránky www.ikariera.cz je možné využít i bez jakéhokoli uvedení osobních údajů, pokud ovšem máte zájem o námi nabízenou spolupráci a služby, tj. využít možností, které Vám prostřednictvím našich webových stránek nabízíme, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pro takové zpracování neexistuje žádný zákonný základ, získáváme souhlas od subjektu údajů.
V těchto Zásadách bychom Vás chtěli informovat o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme a našich o postupech, při kterých dochází ke shromažďování, používání a zpracování osobních údajů. K zajištění ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky jsme vynaložili značné úsilí, zejména jsme implementovali nejrůznější technická opatření.
Berte prosím na vědomí, že spolu s registrací na jakoukoli událost, včetně kliknutí na tlačítko „Přijmout“ na registrační stránce nebo na našem webu potvrzujete, že jste si Zásady přečetli, rozumíte jim a souhlasíte s nimi, a to včetně veškerých změn, které mohou být čas od času zveřejněny na našem webu.
Pokud máte námitky proti některému z těchto postupů nebo podmínek, neměli byste se účastnit žádné události ani používat naše webové stránky.

1 Úvod
1.1 Správcem Vašich osobních údajů je:
   mezinárodní nevládní organizace IAESTE Czech Republic
   IČO: 00540293 
   se sídlem Zikova 1903/2, Dejvice, 160 00 Praha 6
   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze L 63 
   (dále „Správce“ nebo „my“)
Veškeré Vaše dotazy a žádosti týkající se zabezpečení vašich údajů můžete zasílat našemu týmu pro ochranu osobních údajů: [email protected]. 
1.2 Vy jste buď:
 • návštěvníkem – pokud navštěvujete naše webové stránky www.ikariera.cz, aniž byste se registrovali, či v případě, že již jste zaregistrovaní, aniž byste se přihlásili;
 • nebo
 • uživatelem – pokud naše webové stránky www.ikariera.cz navštěvujete jakožto registrovaní a přihlášení uživatelé.

1.3 Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané Správcem jsou přísně důvěrné. Správce se zavazuje, že s osobními údaji bude nakládat v souladu s veškerými právními předpisy platnými v oblasti ochrany osobních údajů, jako je například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny. 
1.4 Správce osobní údaje shromažďuje prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.ikariera.cz a http://veletrhikariera.easyvirtualfair.com (dále jen „internetové stránky“).
 
2 Zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek
2.1 Návštěvníkem jste od okamžiku, kdy navštívíte naše stránky www.ikariera.cz, aniž byste se registrovali a přihlásili. I v takovém případě můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, a to pokud nám k tomu udělíte souhlas. 
2.2 Nebojte se, v takovém případě nevíme, kdo skutečně jste ani se Vás nesnažíme nijak ztotožnit. V takovém případě využíváme pouze statistických údajů za účelem analýzy návštěvnosti našich webových stránek, a to za předpokladu, že nám k tomuto udělíte dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR k ukládání cookies do Vašeho zařízení, resp. ke zpracování údajů s tím spojených. Tyto statistické údaje anonymizujeme, seskupujeme a vyhodnocujeme
2.3 Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje:
 • IP adresa Vašeho zařízení;
 • obsah souborů cookies – více o cookies se dočtete v čl. 8 níže;
 • informace o využívání naší webové stránky;
 • informace o tom, odkud jste naše webové stránky navštívili, kdy jste je navštívili a opustili, a dále také kolikrát jste naše webové stránky navštívili.
2.4 Souhlas k ukládání cookies do Vašeho zařízení je dobrovolný, znamená to tedy, že nám jej udělit nemusíte. Pokud nám souhlas neudělíte, můžete naše webové stránky dále navštěvovat bez jakýchkoli omezení. Pouze se může stát, že jejich využívání bude „hloupější“, například při opakovaných návštěvách Vám nebudou zobrazována personalizovaná doporučení, jak efektivněji využívat naše služby.
2.5 Výše uvedené údaje dále využíváme k zajištění funkcionality naší služby. S Vašimi údaji v takovém případě pracujeme za účelem předcházení či řešení incidentů, které by mohly mít za následek nefunkčnost nebo omezení poskytování našich služeb. 
2.6 Výše uvedené osobní údaje používáme pouze po dobu Vaší návštěvy našich webových stránek, příp. po dobu životnosti konkrétních cookies, kterou máme podrobně popsánu v čl. 8 níže.

3 Zpracování osobních údajů uživatelů webových stránek
3.1 Ve chvíli, kdy se rozhodnete zaregistrovat jako uživatel, začneme zpracovávat Vaše osobní údaje. Zpracováváme osobní údaje, které od Vás získáme v průběhu registrace či po ní. Těmito osobními údaji jsou:
 • jméno a příjmení;
 • heslo;
 • e-mail;
 • škola, na které jste studovali;
 • jaké činnosti a obory Vás baví;
 • IP adresa Vašeho zařízení;
 • obsah souborů cookies – více o cookies se dočtete v čl. 8 níže;
 • informace o využívání naší webové stránky;
 • informace o tom, odkud jste naše webové stránky navštívili, kdy jste je navštívili a opustili, a dále také kolikrát jste naše webové stránky navštívili.
Bez výše uvedených osobních údajů není možné Vás zaregistrovat. Bez poskytnutí souhlasu se zpracováním Vašich výše uvedených osobních údajů tak není možné, abyste se stali registrovaným uživatelem. I v tomto případě zdůrazňujeme, že registrace je dobrovolná a poskytnutí souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů je tak Vaším svobodným rozhodnutím.
3.2 Po registraci je pouze na Vašem rozhodnutí, zda nám poskytnete Vaše další osobní údaje, a to:
 • Vaši fotografii;
 • URL adresu Vašeho LinkedIn profilu;
 • telefon;
 • datum narození;
 • adresu bydliště;
 • informace o Vaší profesi;
 • podrobnější informace o Vás, o Vašich pracovních a studijních zkušenostech, o Vašem vzdělání, absolvovaných kurzech a získaných certifikátech, o Vašich dovednostech a zájmech.
Tyto výše uvedené osobní údaje pomohou lepšímu a efektivnějšímu využívání našich služeb, tj. pomohou lépe spojit uživatele s vhodnými společnostmi. Uvedením výše uvedených osobních údajů na Vašem profilu nám poskytujete souhlas s jejich zpracováním.
3.3 Jak už bylo řečeno, osobní údaje specifikované v čl. 3.1 a 3.2 zpracováváme za účelem poskytování služeb, k nimž byla webová stránka www.ikariera.cz zřízena, tj. za účelem propojení uživatele (studenta/absolventa) se společnostmi a organizacemi, které nabízí volná pracovní místa, stáže, trainee programy, vedení bakalářských a magisterských prací apod. Poskytováním našich služeb se rozumí zpřístupnění našich webových stránek, ukládání a analýza informací o používání našich webových stránek a poskytování personalizovaných doporučení, zasílání notifikačních e-mailů o novinkách a připravovaných akcích a vyřizování Vašich dotazů prostředním naší telefonní linky či e-mailu.
3.4 Jak již bylo uvedeno v čl. 2 výše, zpracování Vašich osobních údajů slouží též k zajištění funkcionality naší služby. V těchto případech Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem bezpečnosti našich webových stránek, zejména k ochraně serverů před útoky a zneužitím a k ochraně před ztrátou, znehodnocením nebo poškozením dat. Vaše osobní údaje budeme v neposlední řadě zpracovávat též za účelem informativních e-mailů ohledně plánovaných odstávek a technické údržbě našich webových stránek. Veškeré tyto zájmy jsou jak naším, tak i Vaším oprávněným zájmem.
3.5 Veškerou Vaši komunikaci prostředním naší telefonní linky či e-mailu si vždy ukládáme po dobu 12 měsíců, abychom na základě ní mohli poskytovat kvalitnější služby a okamžitě a efektivně vám pomoci v případech opakujícího se problému s webovými stránkami, což je naším i Vaším oprávněným zájmem.

4 Zvláštní ustanovení o zpracování osobních údajů uživatelů
4.1 Jako registrovaný uživatel jste oprávněn využít tlačítka „Mám zájem o nabídku“, která se nachází u konkrétní pozice nabízené konkrétní společností. Zdůrazňujeme, že stisknutím tohoto tlačítka dojde k předání Vašich osobních údajů z Vašeho profilu (údaje dle čl. 3.1 a 3.2 Zásad) dané společnosti, a to za účelem, aby Vás společnost mohla kontaktovat v souvislosti s nabídkou práce a mohla vybrat vhodného uchazeče na danou pozici. Bez výše uvedených osobních údajů není možné Vás zaregistrovat, neboť by nemohl být naplněn účel registrace na našich webových stránkách. Zdůrazňujeme, že poskytnutí souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů dle tohoto článku Zásad je Vaším svobodným rozhodnutím.
4.2 Jako registrovaný uživatel jste dále oprávněn se účastnit „online veletrhu“ na webových stránkách http://veletrhikariera.easyvirtualfair.com. V rámci účasti na online veletrhu máte možnost vstoupit do virtuálního stánku každé společnosti stisknutím na stánek společnosti. Vstupem do virtuálního stánku dávat souhlas k tomu, aby Vaše osobní údaje z Vašeho profilu (jméno, příjmení, e-mail, škola, na které jste studovali a jaké činnosti a obory Vás baví) budou zaslány dané společnosti, a to za účelem, aby Vás společnost mohla kontaktovat v souvislosti s nabídkou práce a mohla vybrat vhodného uchazeče na danou pozici. Zdůrazňujeme, že poskytnutí souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů dle tohoto článku Zásad je Vaším svobodným rozhodnutím.
4.3 V případě, že se budete účastnit „online veletrhu“ na webových stránkách http://veletrhikariera.easyvirtualfair.com Vaše anonymizované údaje předáváme našim partnerům, a to pouze za účelem vyhodnocení statistických dat (například za účelem zhodnocení návštěvnosti/oblíbenosti jejich prezentace).

5 Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje
5.1 Vaše osobní údaje specifikované v čl. 3.1 a 3.2 Zásad uchováváme po dobu trvání Vaší aktivní registrace. Pokud jste déle než 12 měsíců neaktivní, Váš účet smažeme a Vaše osobní údaje si uchováme po dobu čtyř let, a to za účelem obrany našich nároků pro případné spory, což je náš oprávněný zájem. Lhůta pro zpracovávání osobních údajů může být kratší, pokud svůj účet smažete či souhlas odvoláte dle čl. 7 Zásad, v takovém případě budeme Vaše osobní údaje si uchovávat po dobu čtyř let od odvolání souhlasu či smazání účtu. Po uplynutí lhůty k uchování osobních údajů Vaše osobní údaje zlikvidujeme.
5.2 V případě, že se na uchování některých osobních údajů bude z příslušných právních předpisů vztahovat povinnost uchovat data po dobu delší, než je uvedeno v čl. 6.1 Zásad, pak tyto osobní údaje budeme uchovávat po dobu vyžadovanou zákonem. Takovýmto zákonem může v některých případech být například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

6 Odvolání souhlasu
6.1 Jakýkoli Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, tj. souhlas dle čl. 2.1, 3.1, 3.2, 4.1 a 4.2 Zásad, můžete kdykoliv odvolat, a to konkrétně k jednotlivým souhlasům nebo hromadně ke všem souhlasům zasláním požadavku na adresu [email protected].
6.2 Pokud si nebudete přát dostávat e-maily od nás nebo našich partnerů, můžete se z odběru e-mailů odhlásit tlačítkem odhlásit z odběru v zápatí každého e-mailu. Souhlas nelze odvolat pouze u e-mailů, u kterých je nezbytné, abyste je obdrželi (např. změna Zásad nebo změna našich kontaktních údajů).

7 Jaká máte ve vztahu ke svým osobním údajům práva
7.1 Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům?.
7.2 Máte právo požádat nás, abychom Vám poskytli informace o tom, jestli zpracováváme Vaše osobní údaje a v jakém rozsahu.
7.3 Máte právo na opravu osobních údajů, které jsou nepřesné, nesprávné nebo již nejsou aktuální.
7.4 Máte právo požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to dle čl. 6 Zásad.
7.5 Máte právo na zrušení Vašeho uživatelského účtu.
7.6 Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?, pokud údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, a to dle čl. 6 Zásad. 
7.7 Máte právo na vymazání Vašich osobních údajů, které nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně. 
7.8 Máte právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s právními předpisy.
7.9 Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.
7.10 Máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud nebudete s naší pomocí poskytnutou při nakládání s Vašimi osobními údaji spokojeni.

8 Cookies 
8.1 Pro zlepšování webu používáme malé textové soubory známé jako cookies. Využíváme je k personalizaci obsahu, reklam a analýze návštěvnosti. Takto získané údaje mohou být sdíleny i s třetími stranami jako je např. Google či Facebook a tyto třetí strany s nimi mohou následně pracovat.
8.2 Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies jako jsou cookies pro analytiku a reklamy potřebujeme povolení.
8.3 Kdykoliv můžete změnit nebo zrušit svůj souhlas se zpracováním cookies prostřednictvím tlačítka v patičce stránky.
8.4 Definice používaných cookies
Nezbytné
Název cookie
Expirace
Použití
cc_cookie
2 roky
Pamatování si souhlasu s ukládáním cookies.
Analytické
Název cookie
Expirace
Použití
_ga
2 roky
Měření návštěv Google Analytics.
_ga_XXXXX
2 roky
Měření návštěv Google Analytics 4.
_gat_XXXXX
1 hodina
Řízení rychlosti odesílání dat do Google Analytics.
_gcl_au
3 měsíce
Měření konverzí z Google reklam.
_gid
1 hodina
Počítání zobrazení stránek.
Marketingové
Název cookie
Expirace
Použití
sid
1 měsíc
Seznam remarketing.
_fbp
4 měsíce
Remarketing na Facebooku.

 

9 Další ustanovení
9.1 Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 Nařízení GDPR.
9.2 Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí. 
9.3 E-maily, které Vám budeme zasílat, nepovažujete za nevyžádaná obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o reklamě, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
9.4 V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu Vás upozorníme.
9.5 Uživatel je odpovědný za to, že jím poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k jeho osobě nebo že vložil údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob.

10 Informace a otázky 
10.1 Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů můžete získat na e-mailu [email protected]

11 Závěrečná ustanovení
11.1 Tyto Zásady jsou platné a účinné od 21.03.2021.
11.2 Veškeré právní vztahy vznikající na základě zpracovávání osobních údajů nebo v souvislosti s ním se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a námi jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo. 
11.3 Správce je oprávněn tyto Zásady změnit. Novou verzi Zásad zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste Správci poskytl/a.