Skupina ČEZ

O společnosti

Obor společnosti: Elektrotechnika | Energetika
Lokace: Česká republika

Skupina ČEZ patří mezi nejvýznamnější ekonomické subjekty v České republice a působí dále v zemích západní, střední a jihovýchodní Evropy. Hlavní předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla; obchod a prodej v oblasti zemního plynu; poskytování komplexních energetických služeb ze sektoru nové energetiky a těžba uhlí.

Naše Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické, větrné a bioplynové zdroje. Zajišťujeme rozsáhlou obnovu, modernizaci a rozvoj výrobního portfolia a také modernizaci a rozvoj distribučních sítí.

Pružně reagujeme na nové trendy v energetice. Vstupujeme do nových oblastí podnikání a nabízíme zákazníkům inovativní produkty a služby šité na míru.

Řídíme se přísnými etickými standardy, chováme se odpovědně k zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. Hlásíme se k principům trvale udržitelného rozvoje, podporujeme energetickou úspornost, prosazujeme nové technologie a vytváříme prostředí pro profesní růst zaměstnanců.

Náš tým tvoří více než 25 tisíc zaměstnanců a ročně do svých řad přijímáme kolem 1500 nových kolegů.

Hledáme

Aktuální nabídku pracovních pozic v rámci celé Skupiny ČEZ a řadu akcí pro studenty a absolventy, na kterých se můžeme setkat, najdeš na www.kdejinde.cz. Studentům 2. – 4. ročníku doporučujeme skvělou stáž pro studenty technických vysokých škol se zájmem o jadernou energetiku s názvem Letní univerzita. Prožij dva týdny s partou 30 studentů v Temelíně nebo Dukovanech a získej příležitost získat stipendium a rozjet u nás svou kariéru!

Pracovní příležitosti

Nabízíme

Zaměstnání ve Skupině ČEZ, která se pravidelně umísťuje na prvních příčkách anket o nejlepšího a ekonomicky stabilního zaměstnavatele. Práci, v rámci které si budeš dále rozvíjet své znalosti a zkušenosti. Našim zaměstnancům se také snažíme vyjít vstříc poskytováním různých druhů pracovního volna a nabídkou široké škály benefitů.

Kontaktujte nás

Adresa: Duhová 425/1, Praha 4-Michle, Česko