Crytur spol.s.r.o.

O společnosti

Obor společnosti: Věda a výzkum
Lokace: Turnov

Crytur je přední světovou společností zabývající se výrobou a opracováním syntetických krystalů se zaměřením na speciální technické a vědecké aplikace s úzkou specializací na zákaznické projekty s vysokou mírou spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Provozujeme moderní areál a využíváme vlastní propracované technologie pro růst krystalů a jejich následné opracování, přísnou technickou kontrolu a montáž do špičkových technických celků ve velmi čistém prostředí.

Naše výrobky pokrývají široké spektrum scintilačních detektorů, detektorů pro elektronovou mikroskopii, laserových tyčí, luminoforů pro osvětlovací techniku, rtg zobrazování safírových profilů a přesné krystalové optiky.

Naše poslání

Prostřednictvím špičkových technických řešení přispíváme k celkovému zkvalitnění života. Chceme, aby výsledky našeho výzkumu a technického vývoje byly prostředkem pro kvalitnější zdravotní péči, bezpečnější svět, dokonalejší elektronická zařízení a hlubší poznání souvislostí a světa kolem nás.

Událost

Cena Crytur

od: 01.04.2021
do: 01.05.2021
Na Lukách 2281, 511 01 Turnov, Česko
Cena CRYTUR 2021 patří autorům nejlepších diplomových prací se zaměřením na materiálové vědy, podaných k obhajobě v období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. Organizátoři chtějí prostřednictvím soutěže podpořit snahu diplomantů aplikovat nabyté vědomosti v praxi a vyzdvihnout inovativní postupy. Ceny jsou určeny i pro vedoucí prací.
Pořadatel a vyhlašovatel soutěže
Soutěž vyhlašuje společnost CRYTUR, spol. s r.o., Na Lukách 2283, 511 01 Turnov, IČ: 252 96 558. Pořadatelem soutěže je portál Careermarket.cz, provozovaný společností MEDICOMP s.r.o., Prouskova 1724, 511 01 Turnov, IČ: 463 42 346.

Ceny pro výherce
1. místo 30 000 Kč student + 10 000 Kč vedoucí práce
2. místo 25 000 Kč student + 5 000 Kč vedoucí práce
3. místo 20 000 Kč student + 5 000 Kč vedoucí práce

Soutěže se mohou zúčastnit studenti magisterského studia na českých a slovenských vysokých školách se zaměřením na materiálové vědy (studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů, technologie zpracování a přípravy materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech).
Diplomová práce musí být podána k obhajobě v období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.
Přihlašovaná práce musí být vypracovaná v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Vyhodnocení soutěže:
Předložené práce hodnotí expertní komise složená ze zástupců společnosti CRYTUR, spol. s r.o.

Kvalifikační kritéria:
odborná kvalita
přínos k současnému stavu poznání
aplikovatelnost, využitelnost tématu pro praxi
inovativní přístup k problematice
Časový harmonogram soutěže:
březen 2021 – vyhlášení soutěže
30. září 2021 – uzávěrka podání přihlášek
15. října 2020 – nejpozdější termín pro doručení diplomové práce
prosinec 2021 – vyhlášení vítězů a slavnostní předání cen ve společnosti Crytur spol. s r.o. (termín bude ještě upřesněn v průběhu soutěže)

Zájemci o účast v soutěži doručí do 30. září 2021 vyplněnou a podepsanou přihlášku s požadovanými přílohami (čestné prohlášení, vyjádření vedoucího práce na 1 stranu A4, výtisk diplomové práce v kroužkové vazbě) na adresu pořadatele soutěže – MEDICOMP s.r.o., Cena CRYTUR, Prouskova 1724, 511 01 Turnov.

Odevzdání diplomové práce lze po dohodě prodloužit do 15. října 2021.

Více

Kontaktujte nás

Adresa: Na Lukách 2281, 511 01 Turnov, Česko