O nás

IAESTE A.s.b.l. je mezinárodní, nevládní, nepolitická, nezisková organizace, která sdružuje studenty a akademiky po celém světě a usiluje o profesní a osobní rozvoj studentů a mladých absolventů bez ohledu na jejich náboženství, národnost, barvu pleti, sexuální orientaci či pohlaví.

Českou pobočkou je IAESTE Czech Republic, které každoročně zprostředkuje zahraniční stáže pro více než stovku studentů českých univerzity a zajistí stáže v Česku zhruba stejnému počtu zahraničních stážistů.

Na základě recipročního principu studenti vyjíždějí na zahraniční praxe v rámci členských států IAESTE. Rozvíjí studenty o odborné, jazykové znalosti a zkušenosti s prací v jiné zemi. Fungující výměnný program od roku 1948. Každoročně se z ČR podaří vycestovat na zahraniční praxi asi stovce studentů. Program otevírá možnost obohatit firemní kulturu i mezinárodní atmosféru uvnitř společnosti. A také přispívá k větší toleranci a porozumění mezi národy a kulturami

Založení organizace

1948

Založení IAESTE International na Imperial College v Londýně a v roce 1965 se IAESTE Československo se stává přidruženým členem.

Studentů vyslaných na stáž

4000

Každoročně IAESTE se podaří vycestovat na zahraniční praxi až 4000 studentů na praktickén stáže.

Počet pobočných spolků

8

Celkem jsme na 8 technických Univerzit po ČR kde jako parta aktivních studentů v řádu stovek tvoříme hodnoty, která přináší světu radost.

Exchanging students for
technical experience in
80+ countries

Work. Experience. Discover.

Přidejte se k nám