S jakými výdaji počítat?

Obor: International
Doba čtení: 10 minut
Počet čtenářů: 1948
Zveřejněno: 21. 9. 2020

Jedna z rozhodujících věcí při výběru stáže v zahraničí (obzvlášť mimo Evropu), jsou i finance.

Letenka

Prvním a základním výdajem za stáž je letenka, jejíž cena se může pohybovat v řádech tisíců až desetitisíců. Je proto třeba si ověřit cenu le- tenky ještě před přihlášením a počítat s tím, že se cena letenky s blížícím se termínem odletu zvyšuje.


Očkování

Do některých zemí jsou povinná očkování, proto je důležité ověřit si tuto nezbytnost předem. Většinou se ale doporučuje nechat se očkovat proti základ- ním nemocem, vyskytujících se v dané oblasti. Nastudujte si tedy, jaká očkování jsou doporučená v navštěvované zemi, kolik stojí a zda vám na ně může přispět zdravotní pojišťovna.


Pojištění

Pojištění je povinnou součástí výbavy na zahra- niční stáž a je důležité prokázat jeho platnost před odjezdem. Ceny pojištění se liší v závislosti na typu pojištění a místě pobytu. U pojištění je nutné zo- hlednit, na co musíte být pojištěni podle požadav- ků zaměstnavatele a jestli platí i nějaké podmínky ohledně pojištění pro udělení víza, abyste si sjed- nali to správné.


Víza

Základem je prostudovat si webové stránky za- stupitelského úřadu země, kam se chystáte vyjet a zjistit, kde se nachází. Pokud se nenachází v ČR, kontakt na nejbližší zastupitelský úřad v Evropě najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz). Také si zjistěte, jaké doklady je nutné předložit k žádosti o vízum.


Ubytováníí

Před výběrem stáže si zkontrolujte, zda si ubyto- vání hradíte sami, nebo ho platí zaměstnavatel, popřípadě ho zajišťuje místní IAESTE a zda počítat s dalšími náklady.


Ostatní výdaje

 Strava

• Místní SIM karta

• Veřejná doprava

• Cestování a vstupné


Je nezbytné počítat s tím, že první výplatu obvykle dostanete nejdříve až na konci prvního měsíce pobytu nebo i později. Výplatu můžete někdy obdržet i na konci stáže. 

Přivezte si proto s sebou finanční rezervu.


Fotogalerie